Your first rug with OunizZ ? Use the code WELCOME and get 10% OFF

Ansvarsfraskrivelse


Sist oppdatert 29. mars 2023ANSVARSFRASKRIVELSE NETTSTED


Informasjonen gitt av Ounizz.com eies og administreres av Spectrum Atelier Inc ('vi', 'oss' eller 'vår') på https://ounizz.com ('Siden') er kun for generelle informasjonsformål. All informasjon på nettstedet er gitt i god tro, men vi gir ingen representasjon eller garantier av noe slag, eksplisitt eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjonen på nettstedet. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL VI HA NOEN ANSVAR OVER FOR DEG FOR TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG SOM ER ET RESULTAT AV BRUK AV NETTSTEDET ELLER Å stole på NOEN INFORMASJON GITT PÅ NETTSTEDET. DIN BRUK AV NETTSTEDET OG DIN TILLITEN PÅ EVENTUELL INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ER KUN PÅ DIN EGEN RISIKO.ANSVARSFRASKRIVELSE FOR EKSTERNE LINKER


Nettstedet kan inneholde (eller du kan bli sendt gjennom nettstedet) lenker til andre nettsider eller innhold som tilhører eller stammer fra tredjeparter eller lenker til nettsider og funksjoner i bannere eller annen reklame. Slike eksterne lenker blir ikke undersøkt, overvåket eller sjekket for nøyaktighet, tilstrekkelighet, gyldighet, pålitelighet, tilgjengelighet eller fullstendighet av oss. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAR oss ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER PÅLITELIGHETEN TIL NOEN INFORMASJON TILBYT AV TREDJEPARTS NETTSTEDER KNYTTET GJENNOM NETTSTEDET ELLER NOEN NETTSTED ELLER EGENSKAPER SOM KNYTTES TIL EN ANDRE ANNONSE. VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR Å OVERVÅKE NOEN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV PRODUKTER ELLER TJENESTER.

  

ANVISNINGSANSVARSFRASKRIVELSE

Nettstedet kan inneholde attester fra brukere av våre produkter og/eller tjenester. Disse attester gjenspeiler de virkelige opplevelsene og meningene til slike brukere. Opplevelsene er imidlertid personlige for de spesifikke brukerne, og er ikke nødvendigvis representative for alle brukere av våre produkter og/eller tjenester. Vi påstår ikke, og du bør ikke anta, at alle brukere vil ha de samme opplevelsene. DINE INDIVIDUELLE RESULTATER KAN VARIERE.


Vitnesbyrdene på nettstedet sendes inn i ulike former som tekst, lyd og/eller video, og vurderes av oss før de legges ut. De vises på nettstedet ordrett som gitt av brukerne, bortsett fra retting av grammatikk eller skrivefeil. Noen vitnesbyrd kan ha blitt forkortet for korthets skyld der hele vitnemålet inneholdt uvedkommende informasjon som ikke er relevant for allmennheten.


Visningene og meningene i attester tilhører utelukkende den enkelte bruker og reflekterer ikke våre synspunkter og meninger. Vi er ikke tilknyttet brukere som gir attester, og brukere får ikke betalt eller på annen måte kompensert for sine attester.